Sedan första mars 2022 ingår vi i Alingsås Sprängtjänst AB

Alla typer av sprängningar
Entreprenadborrningar
 

Epiroc T30-2021 Ljuddämpad
 
 
 
Toivo Johansson
Mobil: 070-55 70 220
E-post: toivo.johansson@uaberg.se