Välkommen till Uddevalla Bergsprängning AB

Uddevalla Bergsprängning är ett stabilt företag med lång
erfarenhet. Vi erbjuder ett brett spektrum av sprängtjänster ovanjord. Allt från skogsvägar till krångliga arbeten i stadsmiljö.

Vi är ett auktoriserat bergsprängningsföretag som är
medlemmar i BEF (Bergsprängnings Entreprenörernas
Förening) sedan många år, och under våra 67 år i
branschen har fokus alltid varit på noggrannhet, säkerhet samt väl utbildad och kompetent personal.

Tack vare kompetenta medarbetare, ny teknik och ett
stort mått säkerhetstänk ser vi positivt på framtiden.
Vi vill fortsätta utvecklas och spränga berg där man
tidigare såg det som en omöjlighet!

Våra Tjänster

Rulla till toppen